Personvernerklæring Dag Aasbø Travel AS

Sist oppdatert: 18. juni 2018.

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger bestilling av reiser  ol. gruppeturer.  Erklæringen gjelder også generell kontakt med Dag Aasbø Travel AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Dag Aasbø Travel AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Dag Aasbø Travel AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Behandlingsansvarlig har delegert myndighet av oppgaver og behandling av personopplysninger. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer Dag Aasbø Travel AS opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer.

 • Bruk av nettsiden

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser via kontaktskjema.

For å få tilbud på en  gruppereise trenger vi firmanvn, navn, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg for å overlevere et tilbud og/eller ta kontakt med deg. Vi oppbevarer også ip-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer.

 • Nyhetsbrev pr. e-post

Det er frivillig for deg som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester for å motta nyhetsbrev. Ved registrering av e-postadressen din for å motta nyhetsbrev lagrer vi epostadresse, ip-adresse samt din aktivitet i nyhetsbrevene vi sender ut. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan du når som helst melde deg av tjenesten. Du melder deg av ved å klikke på «Meld meg av» i bunnen av e-postene som sendes ut. Alternativt kan du gi beskjed til oss på gdpr@dagaasbo.no (husk å opplyse om e-postadressen du ønsker å ha fjernet)

 • Ved tilbudsutsendelse eller kundeforhold

Ved tilbudsutsendelser eller ved kundeforhold hos Dag Aasbø Travel AS lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, adresse, navn, fødselsdato, nasjonalitet, kjønn, passnummer med utstedt og utløpsdato, telefon- og kontonummer samt ordre-detaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

 • Cookies

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. Les mer om Cookies her!

3. Lagringstid og av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med i inntil 10 år. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne personvernerklæringen.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

5. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Dag Aasbø Travel som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll. I tillegg har vi avtaler med andre bedrifter som hjelper oss å levere et så godt produkt som mulig til deg som deltaker på våre reiser.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Dag Aasbø Travel AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

6. Distribusjonspartnere

Dag Aasbø Travel AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

 • EasyWeb Norge – leverandør av nettsider/digitale tjenester
 • Bamble IT – Systemleverandør av bookingssystem
 • Meta– leverandør av digitale tjenester
 • Snapchat – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester
 • Mailchimp – leverandør av nyhetsbrev

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel vil e-postadresse deles med Mailchimp for utsending av nyhetsbrev.

Dag Aasbø Travel  AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

7. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Dag Aasbø Travel AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • EasyWeb Norge – leverandør av nettsider/digitale tjenester
 • Bamble IT Senter – Systemleverandør av bookingssystem
 • Grytings Regnskapskontor – leverandør av regnskapstjenester
 • HRG Nordic, Centrum Reise byrå AS – leverandør av flybilletter
 • Meta – leverandør av digitale tjenester
 • Snapchat – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester
 • Mailchimp – leverandør av nyhetsbrev

Vi deler personopplysninger med våre databehandlere i den utstrekning som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel vil passdetaljer deles med HRG Nordic for utstedelse av flybilletter ved reise ut av Schengen.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

8. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart slik som beskrevet ovenfor, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

9. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Dag Aasbø Travel AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Dag Aasbø Travel AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Dag Aasbø Travel AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss, se kontaktinformasjon på slutten av denne erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler eller for å etterkomme krav som stilles fra myndighetene. Vi sletter også personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten, med mindre det er opplysninger vi er pliktige å oppbevare for å etterkomme krav som stilles fra myndighetene.

10. Håndhevelse av denne personvernserklæringen

Dag Aasbø Travel AS kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere eller kontakte deg. I tillegg kan denne informasjonen benyttes dersom det er nødvendig å ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi blir pålagt det etter loven.

11. Samtykke, lovvalg og verneting

Dag Aasbø Travel AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12. Endringer i erklæringen

Dag Aasbø Travel AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Dag Aasbø Travel AS Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

13. Kontaktinformasjon

Har har spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på gdpr@dagaasbo.no, telefon 37 15 70 31 eller sende brev til  Dag Aasbø Travel AS , Skolegata 3, 3210 Sandefjord.

Ønsker du at Dag Aasbø Travel AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Dag Aasbø Travel AS, så ta kontakt med oss på e-post.

 

Om Dag Aasbø Travel

Vi har skapt gode og varige ferieminner siden 1934! Lang erfaring og våre dyktige reiseledere sørger for trygge og innholdsrike turer i hyggelig selskap!

Les vår personvernerklæring her.
Dag Aasbø Travel

Meld deg på nyhetsbrev

Reisegarantifondet

Følg oss på sosiale medierDag Aasbø Travel bruker cookies slik at vi kan gjøre våre nettsider bedre. Bruk siden som vanlig for å akseptere bruk av cookies.
Les vår Cookie Policy her.